Finanse i księgowość

Kompletny program dla księgowości – zawsze zgodny z przepisami

MOŻLIWOŚCI I ZALETY SYSTEMU

 • inteligentne mechanizmy księgowania
 • zmiany przepisów opracowane zawsze na czas
 • powtarzalne czynności są maksymalnie zautomatyzowane 
 • dodatkowe mechanizmy skrótów i odwołań

Posiada funkcję, która umożliwia utworzenie wszystkich rodzajów JPK oraz wysłania ich do Ministerstwa Finansów.

 • System umożliwia generowanie oraz wysyłkę eDeklaracji dla VAT-7, VAT-UE, VAT-27 oraz CIT-8.
 • Struktura plików JPK oraz deklaracji jest na bieżąco aktualizowana
 • Ewidencja VAT pozwala na rozliczenie VAT metodą kasową i memoriałową

Wbudowane mechanizmy pozwalają na zachowanie spójności pomiędzy rozrachunkami a księgowaniami na kontach.

 • Program pozwala kontrolować i wykonywać czynności na operacjach bankowych
 • System umożliwia windykację przeterminowanych należności tzw. windykację przedsądową w oparciu o własne procedury windykacyjne

System do zarządzania dokumentami (Document Management System) to zestaw narzędzi, które wspierają kwestie ewidencjonowania danych w firmie.

 • Umożliwia on przechowywanie, porządkowanie i archiwizowanie danych. 
 • Moduł dostarcza listy dokumentów oraz podstawowe funkcje ich przeszukiwania, analizy, listę spraw
 • System DMS może być również wspierany przez Workflow

Business Intelligence pozwala stworzyć własny zestaw wskaźników tzw. banner BI, który będzie mierzył wybrane przez Ciebie wartości.

 • Dzięki BI zgromadzisz swoje własne zestawy wskaźników i raporty
 • Moduł BI, podobnie jak cały system enova365, pozwala na rozbudowę dostarczonych standardowych lub dobudowanie nowych wskaźników i raportów BI.
 • Analizuj koszty i przychody w wielu miejscach systemu

Ksiega podatkowa

Księga handlowa

Księga inwentarzowa

Windykacja

Business Inteligence

Webservices

Pulpit klienta

Workflow

Dla kogo jest system Enova 365

Dyrekora finansowego

Analityka finansowego

Księgowego

Masz dodatkowe pytania?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

MASZ DODATKOWE PYTANIA?

Napisz do nas!

TELEFON

 • 792-791-261

EMAIL

 • piotrcubala@karnat.com.pl

ADRES

 • ul. Głębocka 54d lok 69
  03-287 Warszawa